machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

German Standard (DIN)
» CuZn23AI6 High Tensile Brass Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

CuZn23AI6

63-65.5 - 1 Rem. 2-3.5 0.5 - 5-7 3.5-5 - - - - - 0.2