machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

German Standard (DIN)
» CuNi9Sn2(CW351H) Cupro Nickel and Nickel Silver Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

CuNi9Sn2(CW351H)

Rem. 1.8-2.8 0.03 0.1 0.3 8.5-10.5 - - 0.3 - - - - - 0.1