machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

German Standard (DIN)
» CuNi44Mn1 Tin Bronze Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

CuNi44Mn1

Rem. - 0.01 - 0.2 43-45 - - 0.5-2 - - 0.02 - - 0.1