machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

German Standard (DIN)
» CuNi30Mn1Fe(CW354H) Cupro Nickel and Nickel Silver Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

CuNi30Mn1Fe(CW354H)

Rem. 0.05 0.02 0.5 0.4-1 30-32 0.02 - 0.5-1.5 - - 0.05 - - 0.2