machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

German Standard (DIN)
» CuNi30Fe2Mn2(CW353H) Cupro Nickel and Nickel Silver Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

CuNi30Fe2Mn2(CW353H)

Rem. 0.05 0.02 0.5 -.5-2.5 29-32 0.02 - 1.5-2.5 - - 0.05 - - 0.2