machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

German Standard (DIN)
» CuNi25(CW350H) Cupro Nickel and Nickel Silver Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

CuNi25(CW350H)

Rem. 0.03 0.02 0.5 0.3 24-26 - - 0.5 - - 0.05 - - 0.1