machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

European Standard Alloys(EN)
» CuAI9(CB330G) Aluminum Bronze Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

CuAI9(CB330G)

88-91.5 0.25 0.25 0.4 1 1 - 8.2-10.5 0.5 0.15 - - - - -