h C86800 High Tensile Brass
machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

US Standard - ASTM
» C86800 High Tensile Brass Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

C86800

53.5-57 1 0.2 Rem. 1-2.5 2.5-4 - 2 2.5-4 - -

-

- - -