machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

US Standard - ASTM
» C66950 High Tensile Brass Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

C66950

Rem. - 0.01 14-15 0.5 - - 1-1.5 14-15 - -

-

- - -