machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

US Standard - ASTM
» C66900 High Tensile Brass Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

C66900

62.5-64.5 - 0.05 Rem. 0.25 - - - 11.5-12.5 - -

-

- - -