machine bronze casting

Copper Alloys Bronze Alloys

US Standard - ASTM
» C99700 High Tensile Brass Alloys

Copper Alloys CU Sn PB ZN FE NI P AI MN SI SB S BI CR Impurities

C99700

54 Min 1 0.2 19-25 1 4-6 - 0.5-3 11-15 - -

-

- - -